Microsoft Security Essentials

คุณสมบัติ

 • การสแกนหามัลแวร์โดยอัตโนมัติ
 • การป้องกันในเวลาจริง
      จะแจ้งเตือนคุณเมื่อมีไวรัส สปายแวร์ และซอฟต์แวร์ที่อาจไม่เป็นที่ต้องการอื่นๆ พยายามติดตั้งตัวเองหรือทำงานบนพีซีของคุณ
 • Shell Extension:
  เครื่องมือสแกนที่คุณสามารถเลือกแฟ้มและ/หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการ แล้วสแกนโดยใช้ MSE
 • Microsoft Active Protection Service (MAPS):
  ถ้าพีซีของคุณเปิดใช้ทั้ง Microsoft Security Essentials และ MAPS รายงาน MAPS จะถูกส่งให้กับ Microsoft โดยอัตโนมัติเมื่อ:

–  Microsoft Security Essentials ตรวจพบซอฟต์แวร์หรือการเปลี่ยนแปลงบนพีซีของคุณที่เกิดจากซอฟต์แวร์ที่ยังไม่ผ่านการวิเคราะห์ความเสี่ยง

–  Microsoft Security Essentials นำการดำเนินการต่างๆ ไปใช้กับมัลแวร์ (เป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงสถานะอัตโนมัติ) เมื่อตรวจพบ

–  Microsoft Security Essentials ทำการสแกนตามกำหนดเวลาและจะนำการดำเนินการต่างๆ ไปใช้โดยอัตโนมัติกับซอฟต์แวร์ที่ตรวจพบ โดยขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของคุณ

 • การรายงานข้อผิดพลาดของ Microsoft Security Essentials:
  เก็บรวบรวมและรายงานข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับซอฟต์แวร์ด้วย รายงานข้อผิดพลาดจะมีข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับซอฟต์แวร์ Microsoft Security Essentials

วิธีการติดตั้ง

1. คลิก Yes เพื่อเริ่มทำการติดตั้ง

2. คลิก Next เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไป

3. คลิก I accept เพื่อยอมรับข้อตกลง

4. คลิก Validate เพื่อทำการตรวจสอบวินโดวส์ (Validate) ที่ใช้ว่ามีลิขสิทธิ์ถูกต้องหรือไม่แล้วรอจนการตรวจสอบวินโดวส์แล้วเสร็จ

5. คลิก Install เพื่อเริ่มการติดตั้งแล้วรอจนการติดตั้งแล้วเสร็จ

6.  หากไม่ต้องการให้โปรแกรมทำการสแกนคอมพิวเตอร์หลังการติดตั้ง ให้เคลียร์เช็คบ็อกซ์ Scan my computer for potential threats after getting the latest updates. เสร็จแล้วคลิก Finish เพื่อจบการติดตั้ง

7. โปรแกรมจะทำการอัพเดท Virus & spyware definitions หลังจากทำการอัพเดทเสร็จแล้วจะได้หน้าต่างโปรแกรม Microsoft Security Essentials ดังรูปด้านล่าง

วิธีการใช้งาน

         เมนูประกอบด้วย

1.   Home – หน้าหลักของโปรแกรมแสดงรายละเอียดและปุ่มให้เลือกตรวจสอบไวรัส (Scan)

2.   Update – แสดงรายละเอียดของโปรแกรมว่าอัปเดทถึงไหนแล้ว

3.   History – เก็บประวัติการตรวจสอบไวรัส สปายแวร์

4.   Settings – กำหนดข้อมูลเพิ่มเติมให้กับโปรแกรม เช่น กำหนดให้ตรวจสอบไวรัสแบบอัตโนมัติ โดยตั้งเวลาในการตรวจสอบไว้

*หมายเหตุ

–     ควรตั้งเวลาตรวจสอบไวรัสแบบอัตโนมัติ และอาจ ตั้งเวลาในการตรวจสอบตอนพักเที่ยง หรือช่วงเวลาที่เราไม่ได้ใช้งานคอมพิวเตอร์สามารถเลือก Quick scan เพื่อการตรวจสอบที่เร็วขึ้น

–     ควรตรวจสอบไวรัส สปายแวร์ แบบ Full อย่างน้อย เดือนละ 1-2 ครั้ง

–     ควร Updateโปรแกรมอย่างสม่ำเสมอ

–     สามารถคลิกขวา และเลือก Scan virus เวลาเราเปิดดูผ่าน Windows Explorer ได้ด้วยเช่นเดียวกับโปรแกรม Antivirus อื่นๆ

วิธีการอัพเดต

การใช้งานโปรแกรม MSE ให้มีประสิทธิภาพนั้นก็เหมือนกับโปรแกรมแอนตี้ไวรัสและแอนตี้สปายแวร์ทุกตัว นั้นคือ จะต้องทำการอัปเดทฐานข้อมูลไวรัสอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งปกติแล้วจะทำการอัปเดทจากเว็บไซต์ Microsoft Update แต่สำหรับการใช้งานในองค์กรสามารถคอนฟิกให้ทำการอัปเดท MSE จาก WSUS เซิร์ฟเวอร์ได้เพื่อช่วยประหยัดแบนด์วิธและลดการจราจรบนระบบเครือข่าย

สำหรับวิธีการคอนฟิก WSUS เซิร์ฟเวอร์สำหรับให้บริการอัปเดทกับ MSE มีขั้นตอนดังนี้

1. คลิก Start คลิก Administrative Tools แล้วคลิก Windows Server Update Services*
2. ในคอลัมน์คอนโซลทรีด้านซ้ายมือให้คลิก Options (1) จากนั้นในคอลัมน์ด้านขวามือให้คลิก Product and Classifications (2)

3. บนแท็บ Products ในหน้าไดอะล็อก Product and Classifications ให้คลิกเลือก Microsoft Security Essentials

4. ในหน้าไดอะล็อก Product and Classifications ให้คลิกแท็บ Classifications จากนั้นให้เลือก Definition Update เสร็จแล้วคลิก OK


5. เมื่อทำการบันทึกการตั้งค่าเสร็จแล้วให้ทำการ Synchronize โดยคลิกที่ชื่อ WSUS เซิร์ฟเวอร์จากนั้นในคอลัมน์ด้าวมือให้คลิก Synchronize now รอจนการทำงานแล้วเสร็จ

6. เมื่อทำการ Synchronize เสร็จแล้วให้ทำการตวจสอบ Update และทำการ Approve เพื่ออนุมัติให้ทำการติดตั้งบนกลุ่มคอมพิวเตอร์ที่ต้องการโดยการคลิกขวาบน Definition Update for Microsoft Security Essentials (x.xx.xx.x) แล้วเลือก Approve

7. ในหน้าไดอะล็อก Approve Updates ให้เลือก Approval for Install บนกลุ่มที่ต้องการ โดยทำจนครบทุกกลุ่ม

8. เสร็จแล้วจะได้หน้าไดอะล็อกลักษณะดังรูปด้านล่างให้คลิก OK เพื่อจบการ Approve

//

Advertisements