Avira Antivirus

คุณสมบัติ

  • เป็นโปรแกรมแอนตี้ไวรัสที่ครอบคลุม คือไม่ว่าจะเป็นการกำจัด การป้องกัน และการตรวจสอบ
  • เป็นโปรแกรมที่เป็นที่ยอมรับในการป้องกัน มัลแวร์ของไวรัส, โทรจัน,โปรแกรมขโมยความลับ, และอื่น ๆ
  • โปรแกรมสามารถอัพเดทเองโดยอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้งานที่ดีขึ้น
  • เป็นโปรแกรมแอนตี้ไวรัสที่ติดตั้งง่าย
  • สามารถป้องกันไวรัสจากตัวที่รู้จัก และไม่รู้จักได้โดยระบบการวิเคราะห์พฤติกรรมขั้นสูง
  • สามารถตั้งเวลาการทำงานของโปรแกรมว่าจะให้โปรแกรมสแกนไวรัสเวลาไหน และนอกจากนี้ยังสามารถตั้งเวลาในการอัพเดทของตัวโปรแกรมได้อีกด้วย

วิธีการติดตั้ง

วิธีการใช้งาน

หมายเลข 1 บอกว่ากำลังแสกนในไดร์ฟ โฟลเดอร์ และไฟล์ใด
หมายเลข 2 บอกเปอร์เซ้นต์ที่สแกนเสร็จแล้ว
หมายเลข 3 บอกรายละเอียด จำนวนไฟล์ที่สแกน จำนวนโฟล์เดอร์ที่แสดง เวลาที่ใช้ เป็นต้น
หมายเลข 4 บอกจำนวนไฟล์ที่ติดไวรัส

เมื่อโปรแกรมทำการสแกนเสร็จแล้วจะรายงานดังภาพ

คลิกปุ่ม Apply now โปรแกรมจะทำการกักขังไวรัสไว้ ซึ่งเราสามารถตามไปลบได้ภายหลัง

รอให้โปรแกรมทำการสแกนต่อจนเสร็จจะมีรายงาน

คลิกปุ่ม Close

จะได้

คลิก ปุ่ม End เป็นอันเสร็จเรียบร้อย ปลอดภัยจากไวรัสแล้ว

วิธีการอัพเดต

//