AVG Antivirus

คุณสมบัติ

  • ความสามารถในการตรวจจับสปายแวร์และแอดแวร์โดยอัตโนมัติ ด้วยการชี้ตัว บล็อคและกำจัดโปรแกรมที่ไม่พึงประสงค์หรืออาจเป็นโปรแกรมที่เป็นอันตรายต่อความเป็นส่วนตัว ความเป็นตัวคุณหรือส่งผลร้ายต่อเครื่องพีซีของคุณ
  • อัพเดทระบบแบบรายวัน เพื่อช่วยปกป้องเครื่องพีซีของคุณจากการคุกคามของไวรัสหรือสปายแวร์ในรูปแบบใหม่ๆ ได้อย่างทันท่วงที
  • จัดการกับไวรัส เวิร์ม โทรจัน ActiveX และ Java applet ได้ในทันทีที่เข้าสู่ระบบด้วยคุณสมบัติของ Inline Cleaning
  • สามารถสแกนและกำจัดไวรัส โทรจัน เวิร์มและโปรแกรมที่ไม่พึงประสงค์ได้อย่างรวดเร็วโดยที่ไม่กระทบต่อการทำงานของเครื่องแต่อย่างใด
  • การใช้งานง่าย รวมไปถึง รูปร่างหน้าตาของโปรแกรมที่เป็นมิตร (User-friendly Interface) กับผู้ใช้งาน
  • ระบบ McAfee SiteAdvisor ซึ่งจะเป็นระบบที่ป้องกัน และ แจ้งเตือน เว็บไซต์ที่ท่านกำลังเข้า และ อาจเป็นภัยคุกคาม ต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

วิธีการติดตั้ง

1. เริ่มจากหลังการดาวโหลดแล้วให้เราดับเบิลคลิกที่ไฟล์ที่เราได้ดาวโหลดมาแล้ว และคลิกปุ่ม Next

2. ให้เราคลิกที่ปุ่ม Accept

3.ให้เราคลิกที่ปุ่ม Accept อีกครั้งเพื่อยอมรับเงื่อนไขการใช้งานโปรแกรม

4. โปรแกรมจะแสดงภาพตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ของเราตามภาพ

5. การเลือกรูปแบบการติดตั้งให้เราเลือกเป็นแบบ Stand Installation (ติดตั้งแบบมาตรฐาน)

6. จะแสดงข้อมูลผู้ใช้งานและ License จากนั้นให้คลิกปุ่ม Next

7. เลือกติดตั้ง AVG Security Toolbar แนะนำให้ติดตั้ง จากนั้นให้คลิกปุ่ม Next

8. จะแสดงข้อมูลก่อนการติดตั้งให้เราคลิกที่ปุ่ม Finish

9. โปรแกรมจะแสดงแถบความคืบหน้าของการติดตั้ง (คอยสักพัก)

10. ภาพแสดงการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยให้เราคลิก OK

11. จะเข้าสู่เครื่องมือช่วย(wizard) ในการปรับโปรแกรมหลังการติดตั้งให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง สมบูรณ์ (มี 8 ขั้นตอน) ให้เราคลิกปุ่ม Next

12. ภาพแสดงขั้นตอนที่ 2 ใน 8 ให้เราคลิกปุ่ม Next

13. ขั้น 3ของ 8 คลิกเลือกการให้ข้อมูลไวรัสต่อผู้ผลิต และคลิก Next ต่อไป

14. การกำหนดให้ค่าอินเตอร์เน็ตของเราเป็น yahoo (ไม่ต้องเลือกก็ได้) ให้คลิก Next ต่อไป

15. คลิก Next เพื่อ update ฐานข้อมูลไวรัสให้ทันสมัย

16. ภาพแสดงความคืบหน้าการ Update ข้อมูลไวรัสให้ทันสมัย

17. ภาพแสดงการ Update ข้อมูลไวรัส เรียบร้อยแล้ว

18. การลงทะเบียนกับผู้ผลิต (ไม่ต้องลงก็ได้) คลิก Next ต่อไป

19. ภาพแสดงขั้นตอนการปรับค่าโปรแกรมที่เรียบร้อย ให้คลิกที่ปุ่ม Finish

20. ภาพแสดง Internet secuity tool ของ AVG ที่จะช่วยป้องกันไวรัสจากการใช้งานอินเตอร์เน็ต

21. ภาพแสดงโปรแกรมที่ติดตั้งถูกต้องเรียบร้อย พร้อมใช้งาน สังเกตุเมนูด้านซ้ายมือ จะมีคำสั่งให้เราเลือกในการ scan คอมพิวเตอร์ของเรา (แนะนำให้ scan )

22. ภาพแสดงคำสั่ง scan คอมพิวเตอร์ของเรา ให้เราคลิกเพื่อ scan ข้อมูลทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์ของเรา

วิธีการใช้งาน

1.Scan Computor
–  คลิกที่ปุ่มสแกนคอมพิวเตอร์ เพื่อเริ่มทำการสแกน
–  หลังจากที่ทำการสแกนเสร็จแล้ว หากต้องการดูข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสให้คลิกปุ่ม Detail จะได้ ดังรูป


–  จะโชว์ข้อมูลของไวรัส(ในที่นี่ไม่มีไวรัส) ให้คลิกปุ่ม close
–  จากนั้นจะมีหน้าต่างเตือน ให้คลิก ok
–  และคลิกปุ่ม yes อีกครั้ง เพื่อทำการลบไวรัส

2.Scan Selected Areas
–  เป็นการเลือกไดรว์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการจะสแกนไวรัส
–  คลิกที่ปุ่ม Scan Selected Areas
–  เลือกไดรว์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการสแกน
–  จากนั้นคลิกปุ่ม Scan Selected Areas
–  โปรแกรมจะเริ่มทำงาน
–  เมื่อทำการสแกนเสร็จแล้วให้คลิกปุ่ม Close เพื่อทำการกำจัดไวรัส

3.Check for Updates
–  เป็นการอัพเดทข้อมูลไวรัส
–  คลิกปุ่ม Check for Updates
–  จะปรากฏหน้าต่างการอัพเดทโปรแกรม ให้คลิกปุ่ม internet เพื่อดาวน์โหลดข้อมูลไวรัส
–  จะปรากฏข้อมูลที่จำเป็นในการอัพเดทให้คลิกปุ่ม Update
–  เมื่ออัพเดทข้อมูลเสร็จแล้วให้คลิกปุ่ม ok