สายสัญญาณ

This slideshow requires JavaScript.

ให้นักศึกษาทำการพิจารณาจากเงื่อนไขต่อไปนี้ พร้อมให้เหตุผลประกอบว่าเหตุใดควรเลือกใช้การเชื่อมต่อแบบใยแก้วนำแสงหรือแบบสายทองแดง

1. ต้องการความเร็วในการเชื่อมต่อเครือข่ายสำรับเครื่อง Desktop

ตอบ : ควรเลือกใช้สายสัญญาณแบบทองแดง เนื่องจาก เป็นที่นิยมมากในระบบการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพราะ สามารถส่งผ่านสัญญาณแบบ Analog หรือ Digital ได้ การส่งสัญญาณ Digital สามารถรองรับการส่งผ่านข้อมูลที่อัตราเร็วสูงได้ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในช่วง 10 – 100 เมกะบิตต่อวินาที และอีกเหตุผลหนึ่ง คือ สายสัญญาณแบบทองแดงมีราคาถูก

2. ต้องการให้ประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อระหว่างวงแลนมีความเร็วสูง

ตอบ : ควรเลือกใช้สายสัญญาณแบบใยแก้วนำแสง เนื่องจาก เส้นใยแก้วนำแสงที่เป็นแท่งแก้วขนเหล็ก มีการโค้งงอได้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่ใช้กันมากคือ 62.5/125 ไมโครเมตร เส้นใยแก้วนำแสงขนาดนี้เป็นสายที่นำมาใช้ภายในอาคารทั่วไป เมื่อใช้กับคลื่นแสงความยาวคลื่น 850 นาโนเมตร จะส่งสัญญาณได้มากกว่า 160 เมกะเฮิรตซ์ ที่ความยาว 1 กิโลเมตร แล้วถ้าใช้ความยาวคลื่น 1300 นาโนเมตร จะส่งสัญญาณได้กว่า 500 นาโนเมตร ที่ความยาว 1 กิโลเมตร และถ้าลดความยาวเหลือ 100 เมตร จะใช้กับความถี่สัญญาณมากกว่า 1 กิกะเฮิรตซ์ ดังนั้นจึงดีกว่าสายยูทีพีแบบแคต 5 ที่ใช้กับสัญญาณได้ 100 เมกะเฮิรตซ์

3. ระยะทางที่สัญญาณเดินทางผ่านต้องผ่านเครื่องกำเนิดพลังงานไฟฟ้า

ตอบ : สายสัญญาณแบบใยแก้วนำแสง เนื่องจาก สายสัญญาณชนิดนี้จะใช้สัญญาณไฟฟ้าในการส่ง จึงจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่รับและส่งสัญญาณแสง อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่รับและส่งสัญญาณแสงหรือเป็นแหล่งกำเนิดแสง คือ LED หรือ เลเซอร์ไดโอด อุปกรณ์ส่งแสงนี้ทำหน้าที่เปลี่ยนคลื่นไฟฟ้าให้เป็นคลื่นแสง ส่วนอุปกรณ์ที่รับและเปลี่ยนกลับมาเป็นสัญญาณไฟฟ้า คือ โฟโต้ไดโอด

4. ต้องการระบบที่ง่ายต่อการตรววจสอบและซ่อมบำรุงกรณีเกิดปัญหาการเชื่อมต่อ

ตอบ : สายสัญญาณแบบทองแดง เนื่องจาก สายสัญญาณนี้สามารถควบคุมจุดการเชื่อมต่อและการแพร่กระจายของข้อมูลได้ดี เพราะถ้าสามารถควบคุมจุดการเชื่อมต่อได้ดี ก็สามารถตรวจสอบและหาจุดที่เกิดปัญหาการเชื่อมต่อได้ง่ายเช่นกัน และสายสัญญาณแบบทองแดงไม่มีความยุ่งยากและซับซ้อนในการติดตั้งหรือแก้ปัญหาเท่าสายสัญญาณแบบใยแก้วนำแสง จึงทำให้สามารถทำการซ่อมบำรุงได้ง่ายเช่นกัน

5. รองรับการเพิ่มจุดเชื่อมต่อสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ notebook เพิ่มเติมอย่างน้อย 4 เครื่อง

ตอบ : สายสัญญาณแบบทองแดง เนื่องจาก เป็นสายสัญญาณที่ได้รับความนิยมในการใช้งานระบบเครือข่ายมากที่สุด เพราะ ง่ายต่อการติดตั้ง ถ้าต้องการเพิ่มจุดเชื่อมต่อก็สามารถทำได้โดยง่าย ไม่มีความสลับซับซ้อน และสามารถทำงานร่วมกับระบบการเชื่อมต่อแบบดั้งเดิมโดยไม่ต้องมีการปรับแต่งเพิ่มเติมมากนัก ต่างจากสายสัญญาณแบบใยแก้วนำแสงที่มีความยุ่งยากมาก

Advertisements